Om Albaeco

Historik

Albaeco är en fristående organisation som bildades 1998 på initiativ av forskare i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och en grupp människor från reklam- och mediabranschen.

Letar du efter äldre artiklar och publikationer så hänvisar vi till Albaecos arkivsida.

Syfte och budskap

Albaeco förmedlar aktuella miljönyheter från den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Målet är att omvandla vetenskap till vetskap; att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen och samhället.

Albaeco hjälper företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på det senaste inom miljö och hållbar utveckling. Vi kombinerar en gedigen forskningsförankring med ett omfattande nätverk inom reklam och mediabranscherna för att nå ut med den senaste tvärvetenskapliga miljöforskningen.

Albaeco kommunicerar natur och miljöfrågor utifrån ett antropocentriskt perspektiv; det vill säga naturens betydelse för människan. Vårt fokus ligger på naturens kapacitet att generera varor (t ex timmer, fisk, grödor) och tjänster (t ex pollinering, vattenrening, lagring av koldioxid). Dessa varor och tjänster upprätthålls av den mångfald av funktioner som olika arter har. Men allt fler människor lever med illusionen att de är frikopplade från naturen. I själva verket är naturens förmåga att producera varor och tjänster – och människans förmåga att förvalta denna kapacitet – förutsättningar för vårt välfärdssamhälle.

Samarbetspartners

Vår främsta samarbetspartner är Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och deras omfattande internationella nätverk av forskare i både naturvetenskap och samhällvetenskap. Vi samarbetar även med Stockholm Environment Institute (SEI), Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, The International Geosphere- Biosphere Programme (IGBP), The Stockholm International Water Institute (SIWI), The Resilience Alliance och den nätbaserade vetenskapliga tidskriften Ecology and Society.

Finansiering

Albaeco är en icke vinstdrivande organisation vars verksamhet möjliggörs dels av bidrag från olika stiftelser och organisationer, dels via konsultuppdrag. Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Forskningsrådet Formas och SIDA är eller har varit stora bidragsgivare. Nyligen har även Svenska PostkodStiftelsen tillkommit som bidragsgivare.

Styrelse

Christina Engfeldt, fd. ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden (Ordförande)
Göran Gennvi, VD Naturakademin Learning Lab
Jakob Lundberg, chef för utveckling och policy på Kooperation Utan Gränser
Joakim Edvardsson Reimar, Departementssekreterare på UD, avdelningen för strategisk kommunikation
Lisen Schultz, forskare Stockholm Resilience Centre
Maria Schultz, chef för Resilience and Development Programme (SwedBio)
Christina Schaffer, Stockholms universitet (suppleant)
Louise Hård af Segerstad, Co-Director Albaeco (suppleant)
Fredrik Moberg, Co-Director Albaeco, fil dr systemekologi (suppleant)