Projekt

PÅGÅENDE:

Planetary boundaries-analys för Houdini sportswear

Albaeco genomför i samarbete med Houdini sportswear den första utvärderingen med holistiskt miljöperspektiv av ett företag utifrån Planetary Boundaries-modellen, baserad på forskning från Stockholm Resilience Centre.

C/O City

Är ett projekt om gröna lösningar i staden som drivits av Albaeco tillsammans med elva andra företag och organisationer. Syftet med projektet är att lyfta fram värdet av naturen i staden. Inom projektet har vi tagit fram olika verktyg och metoder för att öka och underlätta planeringen av gröna lösningar i staden. Albaeco har bland annat medverkat till en ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” och exempelsamlingen ”Gröna lösningar ger levande städer”. Fler rapporter finns på C/O Citys hemsida.

Resiliensanalys av Eskilstuna kommun

Tillsammans med Stockholm Resilience Centre och Eskilstuna kommun har vi ett flerårigt samarbete kring resiliensanalys, där kommunen vill förstå bättre hur väl man är rustad för framtida förändringar. Under 2014-2016 har arbetet fokuserat på livsmedelsförsörjningen och sammanfattas i rapporten Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning (2016). Under 2013 gjordes en bredare analys och det finns en rapport även från det arbetet.

Coral Guardians

Tillsammans med sopransaxofonisten Anders Paulsson och Per Olsson från Stockholm Resilience Centre har Albaeco startat Coral Guardians. Det är ett projekt som ska höja medvetenheten genom möten mellan musiker, forskare och vanliga människor som på olika sätt vill engagera sig i att rädda världens korallrev.

Samarbete med Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning och policydialog kring hållbar utveckling på Stockholms universitet. Albaeco är en aktiv samarbetspartner till centret och bistår forskarna i kommunikationsarbetet för att nå ut med forskningsresultat till media politiker myndigheter och resursnyttjare på lokal regional och internationell nivå.

”The Stockholm Seminars”

Stockholm Seminars är en seminarieserie där toppforskare från hela världen presenterar policyrelevant forskning om hållbar utveckling. Seminarierna ges som regel på Kungliga Vetenskapsakademien och är öppna och gratis. Albaeco är medarrangör.

 

AVSLUTADE:

Kurs: Ekosystemtjänster i praktiken

Vi flera tillfällen har vi gett en utbildning i samarbete med Aktuell Hållbarhet, för dig som vill få fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster och hur begreppet kan integreras i den egna verksamheten. Du får lära dig det senaste från forskningen och metoder för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i företag och organisationer. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

Guide för ekosystemtjänster i centrala myndigheter

Albaeco har samarbetat med U&We i ett uppdrag för Naturvårdsverket om hur centrala myndigheter bättre ska kunna integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet. Uppdraget har resulterat i en guide och har varit en del av Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen att genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster.

Vägledning för att upptäcka ekosystemtjänster i den svenska naturen

I samarbete med Centrum för naturvägledning vid SLU har vi tagit fram en inspirationsguide med vägledning, läsning, exempel, övningar och frågor som naturvägledare kan använda för att kommunicera ekosystemtjänster med besökare.

Utredning om ekosystemtjänster

Albaeco har varit med och skrivit en SOU (Statens Offentliga Utredningar) med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster. Utredningen föreslår även hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

Policy-briefs mm för SIANIs expertgrupp om agroekologi

Albaeco har deltagit i ett expertnätverk under SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative) och bland annat deltagit i workshops, tagit fram policy briefs om hållbart lantbruk, samt genomfört ett större seminarium. Ladda ner policy-brief om Agroekologi här (engelska)>>

SHIFT

SHIFT var ursprungligen ett projekt inom Albaeco för entreprenörer som vill arbeta för en resilient och hållbar framtid. Bland annat resulterade det i ett hackathon om hållbar stadsutveckling i december 2013. Under två dagar samlades programmerare och designers från hela världen för att uppdateras på den senaste miljö- och hållbarhetsforskningen och sedan snickra på appar, dataprogram och andra tekniska lösningar för att göra Stockholm och andra städer miljösmartare. Idag lever SHIFTs erfarenheter vidare i utbildningsprojektet LEAP inom Stockholm Resilience Centre för att utforska samspelet mellan sociala, tekniska och ekologiska system.

Corporate Ecosystem Services Review (ESR)

Albaeco arbetar sedan flera år tillbaka med verktyget Corporate Ecosystem Services Review (ESR). ESR-verktyget hjälper företag att se nya risker och möjligheter utifrån en analys av påverkan på och beroende av ekosystemtjänster.

The Goals

Albaeco har samarbetat med Edumanity för att utveckla en mobiltelefonbaserad lärandeplattform som genom så kallad crowd sourcing ska få ungdomar världen över att lära sig mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs). Lärandeplattformen är designad för att ungdomar ska nätverka och samarbeta kring den nya utvecklingsagendan för att tillsammans komma fram till kreativa lösningar på våra stora hållbarhetsutmaningar.