Tjänster

Forskningsinformation & Strategisk miljökommunikation

Albaeco ingår i ett nätverk av kommunikatörer som bistår en rad olika forskare inom miljö och hållbar utveckling. Vi gör allt ifrån klassiskt pressarbete och populärvetenskapliga artiklar till att producera filmer och utforma kommunikationsstrategier. Vårt mål är att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan natur, samhälle och ekonomi.

Rådgivning

Albaeco åtar sig konsultuppdrag inom allt ifrån strategisk miljökommunikation till hållbarhetsarbete inom företag. Fokus har länge legat på ekosystemtjänstbedömningar av företag, myndigheter och andra organisationer, men vi åtar oss även andra uppdrag inom hållbar utveckling, till exempel om de globala hållbarhetsmålen och planetens hållbara gränser.

Seminarier

Albaeco arrangerar kontinuerligt seminarier med forskare och andra experter inom områden som ekosystemtjänster, resiliens, biologisk mångfald, ekologisk-ekonomi och hållbar utveckling i stort. Vi är även ansvariga för seminarieserien Stockholm Seminars som arrangeras på Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm i samarbete med flera andra organisationer. Vi agerar även moderatorer på andras evenemang inom miljö och hållbar utveckling.

Utbildningar & Föreläsningar

Albaeco ger föreläsningar och håller utbildningar för olika målgrupper t ex för lärare, företag, politiker och tjänstemän. Vi ger föreläsningar om naturens betydelse för samhälle och ekonomi med fokus på begrepp som ekosystemtjänster, planetens gränser, resiliens, ekologiska fotavtryck, biologisk mångfald, ekonomiska värderingar av naturen och hållbar utveckling i stort.

Kontakta oss för prisinformation