Om Albaeco

Historik

Albaeco är en fristående organisation som bildades 1998 på initiativ av forskare i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och en grupp människor från reklam- och mediabranschen. Sedan år 2007 sitter vi tillsammans med Stockholm Resilience Centre.

Syfte och budskap

Albaeco arbetar nära den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Målet är att omvandla vetenskap till vetskap; att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen och samhället.

Albaeco hjälper företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på det senaste inom miljö och hållbar utveckling. Vi kombinerar en gedigen forskningsförankring med ett omfattande nätverk inom reklam och mediabranscherna för att nå ut med den senaste tvärvetenskapliga miljöforskningen.

Albaeco kommunicerar natur och miljöfrågor utifrån ett antropocentriskt perspektiv; det vill säga naturens betydelse för människan. Vårt fokus ligger på naturens kapacitet att generera varor (t ex timmer, fisk, grödor) och tjänster (t ex pollinering, vattenrening, lagring av koldioxid). Dessa varor och tjänster upprätthålls av den mångfald av funktioner som olika arter har. Men allt fler människor lever med illusionen att de är frikopplade från naturen. I själva verket är naturens förmåga att producera varor och tjänster – och människans förmåga att förvalta denna kapacitet – förutsättningar för vårt välfärdssamhälle.

Samarbetspartners

Vi ingår i ett brett och mångfacetterat nätverk av olika experter på hållbarhet. Vi samarbetar med forskare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Andra samarbetspartners är bland annat: kommunikationsbyrån Azote, affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures, managementkonsulten Lynxeye Society, innovationsbolaget Planethon, hållbarhetskonsulten Sustema och hållbarhetsbyrån U&We.

Finansiering

Albaeco är en icke vinstdrivande organisation vars verksamhet möjliggörs dels av bidrag från olika stiftelser och organisationer, dels via konsultuppdrag. Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Forskningsrådet Formas, Vinnova, Svenska PostkodStiftelsen och SIDA är eller har varit stora bidragsgivare.

Styrelse

Jakob Lundberg, enhetschef, Policy och påverkan, We Effect (Ordförande)
Rebecka Carlsson, konsult, entreprenör, Singularity University Alumni
Joakim Edvardsson Reimar, Senior konsult på Acando, fd. Departementssekreterare på UD
Göran Gennvi, VD Naturakademin Learning Lab
Per Olsson, forskare Stockholm Resilience Centre
Maria Schultz, verksamhetschef Vi-skogen
Christina Schaffer, Stockholms universitet (suppleant)
Louise Hård af Segerstad, Co-Director Albaeco (suppleant)
Fredrik Moberg, Co-Director Albaeco, fil dr systemekologi (suppleant)

Kansli

Under kontakt hittar du oss på kansliet.