Tjänster

Hållbarhetsexpertis & strategisk miljökommunikation

Rådgivning

Albaeco åtar sig uppdrag inom allt ifrån miljökommunikation till strategiskt hållbarhetsarbete och hållbar affärsutveckling. Fokus har länge legat på ekosystemtjänstbedömningar av företag, myndigheter och andra organisationer, men vi åtar oss även andra uppdrag inom hållbar utveckling, till exempel om de globala hållbarhetsmålen och planetens hållbara gränser.

Moderering och facilitering

Albaeco arrangerar kontinuerligt seminarier med forskare och andra experter inom områden som klimat, ekosystemtjänster, resiliens, biologisk mångfald, ekologisk-ekonomi och hållbar utveckling i stort. Vi är bland annat med och arrangerar seminarieserien Stockholm Seminars som arrangeras på Kungl. Vetenskapsakademin i samarbete med flera andra organisationer. Vi tar även uppdrag som moderatorer på andras evenemang inom miljö och hållbar utveckling, samt designar och faciliterar workshops.

Utbildningar & Föreläsningar

Albaeco ger föreläsningar och håller utbildningar för olika målgrupper t ex för lärare, företag, politiker och tjänstemän. Vi ger föreläsningar om naturens betydelse för samhälle och ekonomi med fokus på klimat, ekosystemtjänster, planetens gränser, resiliens, ekologiska fotavtryck, biologisk mångfald, ekonomiska värderingar av naturen och hållbar utveckling i stort.

Kontakta oss för prisinformation