Vi gör den senaste forskningen begriplig och praktiskt användbar

Hur hållbar är din verksamhet?

Albaeco arbetar sedan mer än femton år som strateger inom hållbar samhällsutveckling, forskningskommunikation och utbildning.

 

Vi är experter inom hållbar utveckling och gör allt ifrån att hjälpa organisationer, myndigheter och företag med sitt hållbarhetsarbete till att skriva populärvetenskap, leda lärandeprocesser, utforma kommunikationsstrategier och hålla utbildningar. Vårt mål är att översätta svårgripbara forskningsrön till tillämpbara insikter om samspelet mellan natur, samhälle och ekonomi till hjälp för våra målgrupper.

 

Vi har bland annat arbetat tillsammans med eller på uppdrag av Miljödepartementet, Eskilstuna kommun, UNEP, Coop, Houdini Sportswear, Sida, Naturskyddsföreningen, SIWI, Norska Naturvårdsverket, Stockholm Resilience Centre, Stockholm Environment Institute, Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet.

Våra expertområden

Forskningsinformation,
strategisk miljökommunikation,
rådgivning och utbildning
för hållbar utveckling

Tjänster

Forskningsinformation och strategisk miljökommunikation

Albaeco ingår i ett nätverk av kommunikatörer som bistår en rad olika forskare inom miljö och hållbar utveckling. Vi gör allt ifrån klassiskt pressarbete och populärvetenskapliga artiklar till att producera webb-tv och utforma kommunikationsstrategier. Vårt mål är att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan natur, samhälle och ekonomi.

Rådgivning

Albaeco åtar sig konsultuppdrag inom allt ifrån strategisk miljökommunikation till hållbarhetsarbete inom företag. Fokus har länge legat på ekosystemtjänstbedömningar av företag, myndigheter och andra organisationer, men vi åtar oss även andra uppdrag inom hållbarhet, till exempel om de globala hållbarhetsmålen och planetens hållbara gränser.

Seminarier

Albaeco arrangerar kontinuerligt seminarier med forskare och andra experter inom områden som ekosystemtjänster, resiliens, biologisk mångfald, planetens gränser, ekologisk-ekonomi och hållbar utveckling i stort. Vi är även ansvariga för seminarieserien Stockholm Seminars som arrangeras på Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm i samarbete med tre andra organisationer. Vi agerar även moderatorer på andras evenemang inom miljö och hållbar utveckling.

Utbildningar och föreläsningar

Albaeco ger föreläsningar och håller utbildningar för olika målgrupper t ex för lärare, företag, politiker och tjänstemän. Vi ger föreläsningar om naturens betydelse för samhälle och ekonomi med fokus på begrepp som ekosystemtjänster, resiliens, planetens gränser, ekologiska fotavtryck, biologisk mångfald, ekonomiska värderingar av naturen och hållbar utveckling i stort.

Läs mer om våra tjänster

Uppdragsgivare

Några av många nöjda uppdragsgivare inom näringsliv, myndigheter och ideella sektorn